Automatické regulácie kotolní

Jednoduché a intuitívne – také má byť ovládanie !

V nami dodávaných kotolniach uprednostňujeme čo najjednoduchšie a intuitívne ovládanie systému. Iba tak je možné dosiahnuť ten správny komfort a optimálne fungovanie.

Preto v nami realizovaných kotolniach preferujeme kotly na pelety a biomasu dodávane zn. ETA Heiztechnik. Tieto zariadenia sú už od výroby vybavené jedným z najlepších a užívateľský najjednoduchších regulačných systémov.

Pritom však regulácia dokáže ovládať kompletne celé vykurovanie, je ju možné ďalej rozširovať a samozrejmosťou je možnosť ovládania cez internet alebo prepojenie s inteligentnou domácnosťou rozhraním KNX.

Je to proste dokonalosť !

Meranie a regulácia

Automatizácia vykurovacích systémov s diaľkovým dohľadom

Efektívne a šikovné riešenia na mieru

Najlepšie je začať s riešením regulácie už vo fáze projektu. Iba tak dosiahnete ten správny a želaný výsledok bez zbytočných komplikácii.

Naše riešenia podporujeme už v projektovej fáze, tak aby sme dodali to najlepšie a optimálne využité. Riešite centralizovanú kotolňu na biomasu alebo pelety? Chcete rekonštruovať zastaralú kotolňu?

Obráťte sa na nás už v projektovej fáze alebo nás jednoducho spojte so svojím projektantom a spoločne pre Vás nájdeme to najefektívnejšie a najkomfortnejšie riešenie a ušetríme Vám veľa času a zbytočných komplikácii.

Zónové regulácie – regulácie podlahového vykurovania

Novodobý štandard komfortu

Zónová regulácia je regulácia priestoru napr. domu na základe rozdelenia do zón. Zónou v takomto prípade býva väčšinou izba. Dom si tak môžete v rámci regulácie rozdeliť na jednotlivé izby a následne riadiť teplotu v každej izbe samostatne podľa potreby.

Najviac sa takýto spôsob využíva pri podlahovom vykurovaní, ktoré už je už zo spôsobu inštalácie na takéto zóny rozdelené.

Takýto spôsob riadenia dokáže v závislosti od zvykov a technických možnosti vytvoriť úsporu v energiách 20-30%. Dnes už samozrejmosťou je aj možnosť ovládania cez internet.

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.