Nami realizované solárne systémy spĺňajú moderné požiadavky na účinný a hospodárny ohrev vody, podporu vykurovania alebo ohrev bazénov.

Realizáciou solárnych termických systémov sa zaoberáme už viac ako 10 rokov, navrhujeme ich na mieru, spolupracujeme s dlhoročnými dodávateľmi a partnermi a samozrejme máme všetky potrebné oprávnenia a certifikáty.

Solárne kolektory

Solárne systémy na ohrev vody

Ide o najbežnejší, najjednoduchší  a najefektívnejší spôsob využitia solárnych kolektorov

Základom tohto riešenia je zásobník teplej vody vhodný pre použitie so solárnym systémom, solárne kolektory a regulačná technika s čerpadlom a zabezpečením. Ako sekundárny zdroj tepla sa využíva existujúci zdroj, či už kotol na elektrinu, plyn alebo tuhé palivá.

Jeden solárny kolektor pri inštaláciách na ohrev vody dokáže v Slovenských podmienkach vyprodukovať  700 - 1200 kWh použiteľnej tepelnej energie ročne. Pri najčastejšej inštalácii 2 kolektorov je tak bežne možné takýmto riešením ušetriť cca. 60% ročnej spotreby energie na ohrev teplej vody.

Solárne systémy na podporu vykurovania

Systém pre maximálne využitie solárnych kolektorov

Základom tohto riešenia je akumulačný zásobník na teplo, ktorý sa integruje do existujúceho systému vykurovania a ohrevu vody, solárne kolektory a regulačná technika s čerpadlami a zabezpečením.

Ako sekundárny zdroj tepla sa využíva existujúci zdroj, či už kotol na elektrinu, plyn alebo tuhé palivá. Tieto systémy sú vhodné pre nízkoteplotné vykurovania – podlahové a stenové vykurovanie, kde dosahujú najvyššiu efektivitu.

Jeden solárny kolektor pri týchto inštaláciách dokáže v Slovenských podmienkach vyprodukovať 1000 - 1800 kWh použiteľnej tepelnej energie ročne. Pri plnej integrácii, kde systém zabezpečuje ako podporu vykurovania, tak aj ohrev vody je tak bežne možné takýmto riešením ušetriť cca. 70% ročnej spotreby energie na ohrev teplej vody a až 35% celkovej spotreby energie na vykurovanie a ohrev vody.

Solárne kolektory pre podporu kúrenia
Solárne kolektory pre ohrev bazénu

Solárne systémy pre ohrev bazénov

Systém pre vysokú spotrebu energie v lete

Základom tohto riešenia je tepelný výmenník, ktorý sa integruje do existujúceho systému ohrevu bazénu, solárne kolektory a regulačná technika s čerpadlami a zabezpečením. Ako sekundárny zdroj tepla sa využíva existujúci zdroj, či už kotol na elektrinu, plyn alebo tuhé palivá. Tieto systémy odporúčame  kombinovať so systémom na ohrev vody alebo podporu vykurovania pre dosiahnutie maximálnej efektivity.

Jeden solárny kolektor pri týchto inštaláciách dokáže v Slovenských podmienkach vyprodukovať  700 - 1500 kWh použiteľnej tepelnej energie ročne. Pri vhodnom dimenzovaní je tak bežne možné takýmto riešením ušetriť cca. 70-90 % ročnej spotreby energie na ohrev bazénu.

 

 

Hybridné solárne systémy

Kombinované systémy s výrobou elektriny a tepla

Základom tohto riešenia je špeciálny kolektor, ktorý sa skladá s FV panelu a špeciálneho bionického FT výmenníka, ktorý slúži na odvádzanie prebytkového tepla, regulačná technika s čerpadlami a zabezpečením. Toto riešenie umožňuje dosiahnuť vyšší zisk s FV panelu jeho efektívnym ochladením a zároveň využiť toto odpadové teplo na ohrev vody a predohrev vykurovania.

Tento typ kolektora vyrába ako elektrinu tak aj tepelnú energiu na ďalšie použitie, napr. pre ohrev vody, podporu ohrevu tepelným čerpadlom, podporu ohrevu bazénov a pod. Tieto systémy navrhujeme na mieru konkrétnej inštalácie.

Hybridné systémy pre kombinovanú výrobu