Kotolne na biomasu

Moderné automatizované riešenia pre priemysel

Realizuje bezkonkurenčné priemyselné kotolne na biomasu, vybavené plnou automatizáciou, diaľkovou správou, komfortným ovládaním a obsluhou a to všetko z nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Biomasové kotolne vybavujeme zariadeniami ETA Heiztechnik, ktorá je špičkou v obore spaľovania biomasy.

Dodávame zariadenia na spaľovanie:

  • Drevnej štiepky
  • Peliet
  • Miscanthusu
  • Drevných pilín
  • Kusového dreva

Bežne realizujeme priemyselné kotolne na biomasu od 25kW po 500 kW.

Kotolne na spaľovanie štiepky a biomasy
Plne automatické kotolne na pelety

Kotolne na pelety

Automatické kotolne aj pre tých najnáročnejších

Okrem priemyselných riešení na biomasu dodávame aj menšie zdroje pre spaľovanie peliet vhodné pre rodinné výstavby a menšie podniky. Rovnako ako vo veľkých realizáciách dávame dôraz na automatizáciu a maximálny komfort riešenia, použiteľný v oblastiach, kde nie je k dispozícii plyn alebo plyn nie je vhodný.

Uprednostňujeme zariadenia výrobcu ETA Heiztechnik, ktoré sú tak komfortné, že občas zabudnete, že potrebujete palivo. Zdroje na pelety realizujeme vo výkonoch od 7kW po 240 kW.

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.

Podlahové a stenové vykurovanie

Moderné a efektívne vykurovanie obytných a administratívnych priestorov

Podlahové kúrenie patrí medzi nízko-teplotné vykurovacie systémy, ktoré sa vyznačujú rovnomernejším rozložením teploty a nižšou prašnosťou. (nižšie prúdenie vzduchu a nižšie vysušovanie vzduchu)

Tieto systémy je ideálne kombinovať z nízkoteplotnými a regulovanými zdrojmi tepla ako sú tepelné čerpadlá, kondenzačné kotly, peletové kotly a pod.

Vzhľadom k dlhšej odozve regulácie (akumulácia tepla v podlahovom betóne) a nízkemu teplotnému spádu sú vhodné do priestorov, kde je vyžadovaná dlhodobo stabilná komfortná teplota, ako sú obytné priestory a administratívne/kancelárske priestory.

Podlahové vykurovanie
Teplovzdušné vykurovanie

Vykurovanie teplovzdušnými jednotkami

Ekonomické vykurovanie skladových priestorov

Overené a ekonomicky výhodné vykurovanie pre veľké priestory a haly. Jeho výhodou je veľmi rýchly nábeh a vysoký výkon. Najvhodnejšie použitie nachádza v objektoch, kde dochádza k častým zmenám teplôt (potrebe rýchlo zohriať veľký objem) alebo je potrebný vysoký výkon vykurovania iba v určitých časových obdobiach (počas pracovnej smeny a pod.)

Keďže sa k distribúcii zohriatého vzduchu využívajú ventilátory, nie je tento systém vykurovania vhodný pre obytné budovy. Tieto vlastnosti ho predurčujú priamo k použitiu vo výrobných halách, skladových priestoroch.

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.

Tepelné čerpadlá

Vysokoúčinné riešenia pre nízkoenergetické budovy

Keďže si zakladáme na inovatívnych, komfortných a ekologických riešeniach tepelné čerpadlá v našej ponuke jednoducho nemôžu chýbať. Toto riešenie vykurovania je najmodernejším trendom a ponúka vynikajúci pomer v ekonomicko / ekologickom riešení vykurovania. Možnosť realizovať ako kúrenie tak chladenie ich predurčuje k širokej použiteľnosti a jednoznačnej voľbe u mnohých zákazníkov.

V rámci partnerskej spolupráce inštalujeme systémy od tých najlepšie hodnotených výrobcov ako: Buderus/Bosch, IVT, NIBE, Panasonic

Elektrické kotolne

Takmer bez-údržbové

Elektrické kotolne sú jednoznačne najjednoduchším riešením vykurovania. Môžete ho realizovať takmer kdekoľvek, kde je prívod elektrickej energie, vyžaduje absolútne minimum údržby a obsluhy a nevyžaduje odvod spalín. Trpí iba jediným neduhom a to sú extrémne vysoké náklady na prevádzku.

Z tohto dôvodu sa tento typ vykurovania dnes už takmer neinštaluje a nahrádza sa modernejšími zariadeniami – tepelnými čerpadlami. V dnešnej dobe sa elektrický ohrev využíva už skôr iba ako rýchly záložný zdroj vykurovania alebo dočasné riešenie počas odstávok, rekonštrukcií a pod.

Kogeneračné jednotky

Výroba tepla a elektriny

Kogeneračná jednotka je špecifické zariadenia ktorého určením je výroba  generovanie vlastnej elektriny. Tá sa vyrába v spaľovacom generátore, kde sa ako palivo používa najčastejšie plyn. Pri tejto výrobe elektriny zároveň vzniká teplo, ktoré sa využíva na vykurovanie alebo ohrev TV v mieste výroby.

Tieto zariadenia sa využívajú hlavne v priemyselných halách, výrobniach, kúpeľoch a bazénových centrách, kde je celoročný dopyt po oboch základných energiách vyrábaných jednotkou (elektrina aj teplo).

Existujú aj jednotky v malých výkonoch napr. pre bytové domy a menšie prevádzky ich použitie je však vysoko špecifické, keďže základným predpokladom je, že musíte vedieť oba typy vyrobenej energie na mieste spotrebovať, aby bola prevádzka ekonomicky efektívna.

Plynové kotolne

Overená klasika

 Plynové kotolne sú všeobecným štandardom vykurovania všetkých typov budov a sú vhodné takmer pre akýkoľvek vykurovací systém.Malé realizačne priestory, jednoduchá obsluha a pri dnešných moderných zariadeniach (kondenzačné kotly) vysoko efektívna prevádzka sú najväčšou výhodou tohto typu kotolní.

Nesmie sa však zabúdať, že kotolne pracujú z vysoko horľavým palivom a dodržiavanie pravidelných revízii a poctivých kontrol a dôslednej údržby musí byť v týchto kotolniach samozrejmosťou.

 

 

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.