Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého cieľmi sú:

  • zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky
  • zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v Bratislavskom kraji (BSK)

Zelená domácnostiam zabezpečuje podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s určeným celkovým inštalovaným výkonom, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá.

Zvažujete využiť dotácie pre kotol na biomasu, solárny systém alebo si neviete vybrať správne zariadenia? Oslovte nás a my Vám s tým pomôžeme. Máme všetky potrebné osvedčenia, oprávnenia a sme zapísaný v zozname zhotoviteľov. Vyznáme sa a:

  • vysvetlíme Vám ako program funguje a ako získať dotácie
  • predstavíme Vám zariadenia, ktoré sú predmetom podpory
  • povieme Vám kto má nárok požiadať o príspevok a v akej výške
  • navrhneme optimálne riešenie na mieru