Chladené stropy

Chladenie priestorov je aktuálne vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky ako aj smerovanie budov k nízkoenergetickým riešeniam najkomunikovanejšou otázkou.

Chladené stropy v tomto predstavujú absolútne najkomfortnejšie riešenie tohto problému. Ide o veľkoplošný systém ktorý priestor chladí prirodzeným sálaním. Nevytvára sa žiaden prúd vzduchu, hluk, prievan ani vírenie prachu.

Systém nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu a v prípade nízkoenergetických domov sa môže využívať ako multifunkčný na chladenie aj kúrenie.

V základe sa chladené stropy delia na:

  • Pod-omietkové (register sa po inštalácii zastrieka omietkou)
  • Suchý (uložený v SDK alebo vetraných podhľadoch)
  • Jadrový (zalieva sa priamo do betónového stropu)
Stropné chladenie
Riadené vetranie

Rekuperácia – riadené vetranie

Čerstvý vzduch = zdravé bývanie

Pravidelné vetranie je základom zdravého bývania. Keďže však vetranie znamená vysoké straty tepla, pre zachovanie nízkych prevádzkových nákladov je potrebné, aby vetranie prebiehalo s čo najnižším únikom tepla.

A pre tento účel vznikli rekuperácie, ktorých úlohou je okrem zabezpečenia optimálneho vetrania, zabezpečiť aj využitie odpadového tepla na spätné zohriatie privádzaného vzduchu a tak ušetriť pomernú časť nákladov na energie.

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.

Chladenie tepelnými čerpadlami

Moderné multifunkčné riešenie pre nízkoenergetické budovy

Keďže tepelné čerpadlo a klimatizácia sú vo svojej podstate rovnaké zariadenia, je iba prirodzené, že sa postupne začalo chladenie a kúrenie spojovať v jednom zariadení, ktorého výsledkom sú reverzibilné tepelné čerpadlá (možnosť reverzného toku – odoberanie tepla z budovy).

Pre chladenie s tepelným čerpadlom je možné použiť:

  • Existujúci systém podlahového kúrenia - najlacnejšia varianta v podstate bez dodatočných nákladov ale s nízkym komfortom a účinnosťou
  • Výmenník v systéme rekuperácie - ochladzovanie vzduchu rekuperačnom/vetracom systéme
  • Fan-Coil jednotky - riešenie podobné ako klasická klimatizácia

Klimatizačné jednotky

Klasika na veľa spôsobov

Chladenie klimatizačnými jednotkami je absolútnym štandardom využívaným dlhé roky, počas ktorých sa technológia zdokonaľovala a prispôsobovala požiadavkám zákazníkom a v dnešnej dobe je tak na trhu nepreberné množstvo typov a prevedení klimatizácii.

Princíp fungovania klimatizácie je rovnaký ako u tepelného čerpadla. Preto sa tieto dve zariadenia k sebe čoraz viac technicky približujú (klimatizáciou môžete vykurovať a tepelným čerpadlom naopak chladiť)

Aj z tohto dôvodu sa v poslednej dobe začína čoraz viac presadzovať riešenie spojenia tepelného čerpadla, chladeného stropu a podlahového vykurovania, čo okrem vykurovania aj plne nahradí chladenie klimatizáciou avšak s omnoho príjemnejším a vyšším komfortom bývania.