Vnútorné rozvody kanalizácie (PP-HT)

Základný spôsob realizácie modernej kanalizácie. HT potrubia sú vhodné pre všetky typy stavieb a vyznačujú sa:

 • Hladkým vnútorným povrchom a nízkou mierou zanášania
 • Kvalitným tesniacim hrdlovým spojom
 • Mimoriadne vysokou životnosťou a chemickou stabilitou
 • Vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou

V HT potrubiach sa realizujú všetky bežné vnútorné pripájacie a zvodové rozvody v rozmeroch d32 – d110. V prípade požiadavky na dodatočné odhlučnenie je možné realizovať zaizolovanie špeciálnymi odhlučňovacími návlekmi.

Interiérové odpadové rozvody

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.

Základová kanalizácia KG-PVC

Vonkajšie rozvody kanalizácie (PVC-KG)

Kvalitný základ každej modernej kanalizácie. KG potrubia sú vhodné pre všetky typy stavieb a vyznačujú sa:

 • Hladkým vnútorným povrchom a nízkou mierou zanášania
 • Kvalitným tesniacim hrdlovým spojom
 • Húževnatou vonkajšou vrstvou
 • Mimoriadne vysokou životnosťou a chemickou stabilitou
 • Vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou

V KG potrubiach sa realizujú všetky bežné vonkajšie ležaté rozvody.

Odhlučnené kanalizácie

Moderné kanalizácie s vysokými nárokmi

Odhlučnené PP potrubia sú vhodné do inštalácii so zvýšenými nárokmi na útlm hluku z kanalizácie. Oproti bežným HT potrubiam sa vyznačujú vrstvenou stenou schopnou tlmiť a znižovať hluk pretekajúcej vody.

Používajú sa pre realizáciu všetkých bežných vnútorných pripájacích a zvodových rozvodov v rozmeroch d32 – d200 v budovách a inštaláciách kde sa vyžaduje zvýšený útlm hluku vody pretekajúcej potrubím alebo zvýšený štandard bývania. Napr.: stúpačky bytových domov, inštalačné šachty, podstropné vedenia kanalizácie a pod.

V prípade požiadavky na dodatočné odhlučnenie je možné realizovať zaizolovanie špeciálnymi odhlučňovacími návlekmi.

Odhlučnená odpadové zvody

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.

Podtlakové kanalizácie Pluvia

Podtlakové zvodové kanalizácie

Efektívne systémy odvodňovanie striech v priemyselných objektoch. Špeciálny systém odvodnenia striech, ktorého výhodou je:

 • Menej strešných vtokov vďaka veľkej hydraulickej kapacite
 • Vyššia flexibilita vďaka menšiemu počtu zvislého potrubia
 • Maximálne využitie priestoru vďaka horizontálnemu potrubiu s nulovým spádom

Potrubia sa vyrábajú z materiálu PE-HD a spájajú zváraním na tupo alebo elektro-tvarovkami. Tento typ realizácie sa využíva predovšetkým  v priemyselných budovách.

Kanalizačné šachty a ORL

Základ každej vonkajšej kanalizácie. Dodávame a montujeme revízne a kanalizačné šachty pre priemyselné objekty. Vieme dodať a inštalovať všetky bežné šachtové systémy:

 • Plastové šachty
 • Betónové šachty
 • Odlučovače ropných látok
Kanalizačné, vodomerné šachty a ORL