Rozvody vody z viacvrstvových potrubí

Rozvody z plast – hliníkových potrubí (PEx/AL, PE/AL, PB/AL)

Moderný štandard rozvodov pitnej vody. Plast hliníkové potrubia sú štandardným a vysoko spoľahlivým riešením pre rozvody pitnej vody v domácnostiach ako aj bytových výstavbách.

Ich výhodou sú predovšetkým:

 • Minimalizácia spojov vďaka flexibilite
 • Odolnosť voči korózii a usádzaniu vodného kameňa
 • Mimoriadne vysoká životnosť a chemická stabilita
 • Vysoká odolnosť voči hydraulickým rázom
 • Vysoká spoľahlivosť a odolnosť lisovaných spojov

V plast-hliníkových potrubiach realizujeme všetky bežné vnútorné pripájacie a zvodové rozvody pitnej vody v rozmeroch d16-d63

Technické rozvody z plastových potrubí (PE-HD)

Najbežnejší materiál pre vedenia pitnej a technickej vody.Bezkonkurenčne najpoužívanejší materiál na realizáciu zemných a závesných vedení pitnej a technickej vody.

Jeho najväčšie výhody sú:

 • Odolnosť voči korózii a usádzaniu vodného kameňa
 • Mimoriadne vysoká životnosť a chemická stabilita
 • Vysoká odolnosť voči hydraulickým rázom
 • Vysoká životnosť
 • Výborná zvárateľnosť

Týmto typom potrubí realizujeme prípojky pitnej vody, vedenia prípojok zemných vrtov a kolektorov pre tepelné čerpadlá.

Rozvody z PE a HDPE potrubí

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.

Technické rozvody z nerezových potrubí

Univerzálne spoľahlivé vedenia pre technické rozvody vody. Tento typ materiálov postupne čoraz viac nahrádza ostatné materiály v oblasti rozvodov technickej, požiarnej ako aj pitnej vody.

Ich hlavné benefity sú:

 • Vysoká odolnosti voči korózii
 • Vysoká chemická a tepelná odolnosť
 • Možnosť spájať lisovaním namiesto zvárania

Tieto vedenia sú vhodné ako pre domové/bytové rozvody pitnej vody, tak aj pre rozvody technickej a požiarnej vody. Týmto typom potrubí realizujeme najčastejšie prípojky požiarnej vody a technických kvapalín.

Technické rozvody z pozinkovaných potrubí

Základný materiál pre vedenia technickej a požiarnej vody

Dlhoročne používaný materiál pre vedenia technickej a požiarnej vody:

 • Dostatočná odolnosť voči korózii
 • Cenovo výhodné riešenie pre vedenia požiarnej vody

Tieto vedenia nie sú vhodné pre domové/bytové rozvody pitnej vody a v dnešnej dobe sú čoraz častejšie nahrádzané aj v oblasti technickej a požiarnej vody vedeniami z nehrdzavejúcej ocele.

Týmto typom potrubí realizujeme najčastejšie prípojky požiarnej vody.