Rozvody plynných a kvapalných médií

Rozsah našich dodávok zahŕňa kompletne rozvody pre administratívne a priemyselné haly ako aj obytné objekty pre média v odvetví TZB

Realizujeme rozvody:

 • Pitnej vody
 • Dažďovej vody
 • Chemicky upravenej vody
 • Vykurovacej vody
 • Nemrznúcich kvapalín
 • Parných kondenzátov
 • Chladiacich systémov
 • Zemného plynu
 • Stlačeného vzduchu
 • Technických plynov

 

 

Podzemné rozvody vody a tepla

Pre našich klientov realizujem aj podzemné rozvody a pred-izolované rozvody určené na distribúciu a dodávky:

 • Požiarnej vody pre vonkajšie hydranty
 • Pred-izolované rozvody tepla pre centralizované kotolne
 • Pripojovacie rozvody pitnej vody
 • Pripojovacie rozvody plynu

 

 

 

 

 

 

Rozvody požiarnej vody

Realizujeme rozvody pre účely protipožiarnej ochrany a privádzanie vody pre požiarne účely

Realizujeme rozvody:

 • Požiarnej vody pre hydranty
 • Požiarnej vody pre sprinklery
 • Požiarnej vody pre podzemné hydranty

Tieto rozvody realizujeme ako z nereze tak z pozinkovanej ocele podľa požiadavkou konkrétneho projektu a požadovanej koróznej odolnosti.

Rozvody stlačeného vzduchu

Vedenia stlačeného vzduchu sú základom mnohých výrobných a priemyselných hál, kde sa pri výrobe využíva vzduch s vysokým tlakom na lisovanie, čistenie alebo pohon strojov.

Tieto rozvody sa podľa požiadavkou na koróznu odolnosť a prevádzkový tlak najčastejšie realizujú z:

 • Nerezových zváraných alebo lisovaných potrubí
 • Hliníkových potrubí spájaných tvarovkami
 • Plastových potrubí spájaných zvarovaním
 • Pozinkovaných potrubí spájaných zváraním, lisovaním alebo tvarovkami

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.