Naša ponuka zahŕňa dodávky:

Meranie a regulácia

Meranie a regulácia (MaR)

Moderné bývanie vyžaduje komfort. Iba správna regulácia a meranie zabezpečí komfortný, plynulý chod vášho vykurovania alebo chladenia. Preto okrem výstavby a montáži vykurovacích systémov a zdrojov tepla ponúkame zákazníkom služby spojené so zvyšovaní komfortu.

Naším klientom preto ponúkame celú radu služieb spojenú s reguláciou:

 • Zónové regulácie – regulácie podlahového kúrenia
 • Automatické regulácie kotolní
 • Automatické regulácie kombinovaných zdrojov tepla
 • Automatické regulácie zásobovania teplom (regulácie OST)
 • Automatizácia systémov s diaľkovým dohľadom

Najlepšia regulácia je taká, umožňuje znížiť náklady a plne automatizovať vykurovanie a optimálnym riešením šetrí čas a investície.

Jadrové vŕtanie

Moderný spôsob realizácie prestupov cez tehlové, betónové a železobetónové steny a stropy. Moderný spôsob realizácie prestupov v bytových domoch a výstavbách.

 • Presný otvor bez nutnosti ďalších úprav
 • Nízka prašnosť
 • Ideálne pre realizáciu prestupov technický vedení

Jadrové vŕtania realizujeme do priemeru 160

Vrtanie diamantovou korunkou

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.

Protipožiarne prestupy potrubí

Realizácia protipožiarnych prestupov potrubí

Dôležitá bezpečnosť pri realizácii rozvodov v bytových výstavbách a administratívnych budovách.

Aby sme našim klientom pri realizácii poskytli komplexné dodávky naša spoločnosť okrem rozvodov zabezpečuje aj odbornú realizáciu potrebných protipožiarnych prestupov pre tieto rozvody.

Sme držiteľmi oprávnenia pre realizáciu protipožiarnych prestupov pre systémy:

 • HILTI
 • Mercor Dunamenti

 

 

Tlakové čistenie rozvodov kúrenia

Riešenie problémov pre staršie vykurovacie systémy. Okrem realizácie systémov vykurovania ponúkame aj možnosť revitalizácie a čistenia existujúcich vykurovacích systémov.

Každý vykurovací systém sa časom môže zaniesť. Tlakové vyčistenie systému a prepláchnutie systému tak často môže zvýšiť výkonnosť a tepelnú pohodu a predlžiť životnosť rozvodov v budove.

V rámci našej ponuky ponúkame klientom:

 • Tlakové čistenie rozvodov systémom vzduch/voda
 • Tlakovo-chemické čistenie vyplachovanie rozvodov
 • Chemickú konzerváciu vypláchnutých systémov
Čistenie vykurovania
Preplachovanie rozvodov

Tlakové čistenia rozvodov pitnej vody

Iba z čistých rozvodov tečie čistá voda. Chemickým čistením rozvodov pitnej vody dochádza k úspore nákladov na prevádzku a údržbu systému a k zvýšeniu ich životnosť a funkčnosť.

Chemicko-tlakovým čistením rozvodov vody sa:

 • zvyšuje životnosť sústav odstránením koróznych nánosov
 • zlepšuje prietok v koncových bodoch
 • zvyšuje účinnosť sústavy
 • znižuje náklady na neskoršie opravy a údržby armatúr

Pre klientov vykonávame:

 • Tlakové preplachovanie
 • Chemicko-tlakové preplachovanie
 • Dezinfekciu potrubí pitnej vody

Veríme, že naše bohaté skúsenosti a odbornosť budú pre Vás prínosom a pomôžu Vám zrealizovať váš projekt.

Kontrola rozvodov termovíziou

Preverenie funkčnosti systémov. Termo-kamerou je možné bezkontaktné meranie teplôt a ich rozdielov z bezpečnej vzdialenosti. Je veľmi užitočné pre detekcii:

 • zisťovanie porúch v systémoch vykurovania, zdravotechniky
 • kontrola stavu tepelných výmenníkov
 • zisťovanie chýb elektroinštalácií
 • zisťovanie prehrievaných káblov, častí a prvkov
 • zisťovanie stavu izolácií na tepelných a chladiarenských rozvodoch a zariadeniach
 • zavzdušnenie systému vykurovania
 • zisťovanie únikov médií z inštalácií
Kontrola rozvodov termokamerou
Monitoring potrubi

Monitorovanie kanalizácii kamerou

Kedy použiť monitoring?

 • Ak dochádza k opakovanému upchávaniu kanalizácie
 • Monitoring stavu kanalizácie pred rekonštrukciou
 • Prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
 • Preberanie kanalizácie po realizácii
 • Vlhnutie stien a zápach v objekte
 • Kontrola kanalizácie po uskutočnenej oprave
 • Zisťovanie trasy kanalizácie s trasovaním zariadením
 • Vyhľadanie revíznych šácht a ďalších prvkov na kanalizácii
 • Zistenie možných deformácií a trhlín na potrubí

Čistenie kanalizácií

Keď to neodteká. Čistenie zvodových a ležatých rozvodov kanalizácie mechanickou frézou. Čistenie realizujeme mechanickým strojom s rotujúcou pružinou a prípadne frézou pri väčších nánosoch.

Krtkovanie