Predajňa automobilov Subaru Stillcar

  • Lokalita
    Košice
  • Typ projektu
    Obchodné a priemyselné haly
  • Služba
  • Vybavenie
    kotolňa na pelety ETA PC 50 kW

​Pre spoločnost Subaru sme zrealizovali kotolnu na Pelety. Na koľko stará kolna už bola nevyhovujúca a neekonomická sa zakaznik rozhodol pre zmodernizovanie kotolne. A prechod z vykurovacieho oleja na pelety ako obnovyteľný zdroj energie.

- kotolňa na pelety ETA PC 50 kW
- akumulačná nádoba 2.000l
- merananie a regulácia

Klient využil našu službu:

Meranie a regulácia

Podobné referencie