Typy tepelných čerpadiel

  • vzduch voda (tepelné čerpadlo odoberá teplo zo vzduchu a odovzdáva ho do vody)
  • voda voda (tepelné čerpadlo odoberá teplo z vody, respektíve z vrtu pod zemou)
  • zem voda (tepelné čerpadlo odoberá teplo zo zemného celoplošného kolektora)

Tepelné čerpadlo VZDUCH VODA

Toto čerpadlo volíme v prípade, keď nie je možné na pozemku vŕtať hlbinný vrt, alebo budovať plošné zemné kolektory. Tento typ tepelného čerpadla využíva pre vykurovanie domu teplo obsiahnuté vo vonkajšom vzduchu. Žiadne z tepelných čerpadiel vzduch voda, ktoré sú na trhu dostupné nedokáže pokryť nároky na vykurovanie po celý rok. Napriek tomu prináša tento typ tepelného čerpadla značné úspory. V bivalentnom prevádzkovom režime pokrýva väčšinu nárokov na vykurovanie veľmi úsporným spôsobom a preto sa stávajúci kotol využíva len na pokrytie vykurovacích špičiek. Pri monoenergetickej prevádzke (kombinácia tepelného čerpadla vzduch voda a elektrického vykurovacieho telesa) je tepelné čerpadlo schopné pokryť väčšinu požiadaviek na vykurovanie a teleso sa zapína len počas špičiek, pri veľmi nízkych teplotách.

Tepelné čerpadlo VODA VODA

Tepelné čerpadlá voda voda sú rovnaké ako zem voda. V primárnom systéme je vždy voda (glykol), ktorá odoberá teplo z vertikálnych, šikmých vrtov, zemných kolektorov, mokrých studní a pod. Vďaka svojej variabilite sú tieto čerpadlá vhodné k rodinným domom, bytovým domom, administratívnym budovám a do priemyslu. Prevádzka týchto čerpadiel je energeticky menej náročná než u tepelných čerpadiel vzduch voda, ale investičné náklady primárneho zdroja tepla (zemných vrtov, kolektorov apod.) sú veľmi vysoké. Toto tepelné čerpadlo, na rozdiel od vzduchových tepelných čerpadiel, je možné navrhovať na 100% tepelné straty.

Tepelné čerpadlo ZEM VODA

Tieto čerpadlá využívajú teplotu pôdy na získanie tepelnej energie pre kúrenie a ohrev teplej vody. A to buď spôsobom pomocou plošného zemného kolektora alebo vertikálneho kolektora - vrty. Taktiež je možné využívať ako primárny zdroj teplotu vody - vŕtané studne so zapojením s medzivýmenníkom tepla. Získavanie energie pomocou zemného plošného kolektora, ktorým prúdi nemrznúca zmes a je uložený v nezamŕzajúcej hĺbke, sú hlavnou výhodou nižšie počiatočné náklady v porovnaní s vrtmi. Nevýhodou sú väčšie výkopové práce, nutnosť väčšieho pozemku a na mieste, kde je uložený kolektor nemožno stavať. Tieto nevýhody odstráni druhý spôsob, kde na získanie tepelnej energie použijeme hĺbkové vrty. Ide však o drahšie riešenie. Výhodou je stabilná teplota zdroja tepla a tým nižšie prevádzkové náklady. Taktiež ako primárny zdroj sa môže využívať spodná voda - vŕtané studne, kde sa však používa zapojenie s medzivýmenníkom tepla. Pri použití týchto tepelných čerpadiel je možné spotrebu tepelnej energie pre vykurovanie a ohrev teplej vody v porovnaní s klasickými systémami na fosílne palivá znížiť až o 80%.