Výhody vykurovania radiátormi

  • nízke investičné náklady – aktuálne platí viac menej už iba pri rekonštrukciách, pri novostavbách sú náklady na podlahové vykurovanie takmer rovnaké.
  • jednoduchá montáž
  • v prípade poruchy rýchla výmena
  • rýchla reakčná doba pri regulácii teploty v miestnosti
  • malá tepelná zotrvačnosť