Aj keď je v súčasnosti veľmi veľa teplární, ktoré využívajú svoje kotly na spaľovanie zemného plynu. Tento trend skôr ustupuje a namiesto plynových kotolní sa realizujú kotolne na biomasu. Kde je je vstupná surovina ako štiepka podstatne lacnejšia a kotolne dokážu fungovať takmer ako plynové.