S automatickou dodávkou peliet aj zo vzdialenosti 20 metrov. V dnešnej dobe sa takéto kotly vedia samé zapáliť, vyčistiť. Taktiež už vedia riadiť celý spaľovací proces podľa labdasondy a komfortne riadiť vykurovanie v celom dome.

Pelety sú využívané zvyčajne do 50kw. Teda pri menších realizáciách nad 50kw doporučujeme štiepku kvôli cene za palivo.

Tip

  1. Pelety teda ako palivo nakupujte hlavne v letnom období kedy je cena aj o 20% nižšia. 

Na štiepku

Veľmi sofistikované zariadenie až priam neuveriteľné ako tieto kotly dokážu pracovať. Nehovoriac o tom za akú cenu Vám dokážu vyrobiť teplo. A aký drevný odpad dokážu spáliť. Domnievam sa, že neexistuje lacnejší 1GJ tepla ako vyrobený zo štiepky. Najviac takýchto kotlov pochádza priamo z Rakúska, kde biomasa je pre nich národne palivo.

Jedná sa o plnoautomatické kotly so samozápalením a samočistením. U týchto zariadení nie je potrebná stála obsluha kotolne. Popol vieme vyviesť aj priamo do popolnice. Stačí zabezpečiť len stálu dodávku paliva. Tieto kotly pokiaľ dokážu spáliť drevnú štiepku, tak vždy dokážu spáliť aj pellety. Avšak je nutné mať vždy zabezpečené kvalitné palivo. Jednoducho povedané nekvalitné palivo nižší výkon, vysoká spotreba štiepky, veľké skladovacie priestory. Možné drobné poruchy, ktoré treba odstrániť.